Rart at vide.

Sekretæren

Hvad skal du have med til kampen

Udover det korrekte dommertøj, så husk dit dommer-ur, dommermønt, kuglepen, røde- og gule kort, fløjte og evt. scorekort.

Ved holdinfo: se: http://firmafodbold.dk/turneringer/udendors/#tabs-13 . Klik på række, og derefter holdinfo, så kan du se, hvilken farve trøje, som holdene spiller i.

Husk altid: at få holdkortene før kampen, tjek: fornavn og efternavn, korrekt kampnr. og række. Hvilken klub og underskrift fra holdleder nederst på holdkortet.

Fra Oldboys og ældre rækker: husk 6 cifre, som viser spillernes alder. Dette skal stå i forlængelse af fornavn og efternavn. F.eks. 060756, de første 2 cifre viser dato, de næste to viser måned, og de sidste to viser årstal.

Det er holdenes ansvar at aflevere holdkort, men vi dommere ikke må starte en kamp, før vi har modtaget disse.

Få nu de holdkort før kampen begynder.

Som noget nyt fra 2022. Alle advarsler skal noteres, og markeres på holdkortet, så ekstra-vigtigt, at få holdkortene fra start.

I FSKBH kører vi stadig med nr. to gule kort giver selvfølgelig rødt, men også andet gule kort, også efter første tidsstraf er overstået, giver ikke holdet ret til at sætte en ny ind efter 5 minutter. I FSKBH kører vi med de samme indirekte frispark, som i 11-mands(dog uden off-side), og ikke efter DBU's specielregler.

FUD’s politikker

Tøj

FUD har indkøbt nyt tøj og stillet det tilrådighed for vores dommere. Tøjet er blevet sponsoreret af vores

samarbejdspartner FSKBH.

FUD’s bestyrelse er derfor blevet enige med vores sponsor om, at når FUD’s dommere dømmer FSKBH’s

kampe, skal det udleverede dommertøj benyttes. Ligeså har FUD’s bestyrelse besluttet, at det udleverede

dommertøj kun må benyttes i forbindelse med, at dommerne dømmer kampe påsat af FUD. Det vil sige,

at private kampe påsat udenom FUD ikke er omfattet. (Kampfordeler skal præcisere ved private kampe, om

dommertøjet skal benyttes.) 

FUD’s bestyrelse ønsker, at dommerne er klædt, som vist på billederne.

 

I vedtægternes §9 er skrevet:

” Det er dommerens pligt at være iført det af FUD indkøbte dommertøj under ledelse af fodboldkampene.

Såfremt dette ikke overholdes, kan vedkommende dommer fratages samtlige kampe inden for FSKBH.”

FUD’s bestyrelse har besluttet, at hvis FUD’s bestyrelse bliver opmærksom på, at en dommer ikke

dømmer iklædt som efter billederne for FUD påsatte kampe, eller hvis dommertøjet benyttes i kampe ikke

påsat af FUD, modtager dommeren en påtale. I tilfælde af gentagelse opkræves dommeren et

administrationsgebyr på kr. 125,- pr. kamp, det omhandler. 


 

FUD’s politikker   2019

Udvisninger i FSKBH’s turneringer

Da FSKBH’s fodboldudvalg oplever, at udvisninger af spillere er længe undervejs eller ikke bliver

indberettet, er der indført et krav i honoraraftalen om, at udvisninger skal indberettes samme dag,

udvisningen bliver tildelt spilleren. Hvis dette ikke sker, bliver dommeren opkrævet et administrationsgebyr

på kr. 100,- pr. manglende udvisning. Heraf videresendes kr. 80,- til FSKBH’s fodboldudvalg.

Holdkort i FSKBH’s turneringer

Da FSKBH’s fodboldudvalg oplever, at holdkort fra afviklede kampe ikke er fodboldudvalget i hænde senest

mandag, efter kampen er afviklet, er der indført et krav i honoraraftalen om, at manglende indsendte

holdkort fra dommeren, bliver dommeren opkrævet et administrationsgebyr på kr. 100,- pr. manglende

kampdag. Heraf videresendes kr. 80,- til FSKBH’s fodboldudvalg.

Manglende afbud (udeblivelse) til påsat kamp

FUD’s bestyrelse har besluttet, at hvis en dommer ikke møder op til en påsat kamp uden afbud til

kampfordeleren, opkræves dommeren et administrationsgebyr på beløb svarende til den gældende takst

for en kamp’s honorar pr. kampdag, det omhandler. Ved gentagende tilfælde indenfor samme sæson

opkræves dommeren et administrationsgebyr på beløb svarende til 2 gange den gældende takst for en

kamp’s honorar pr. kampdag, det omhandler. Fortsætter dommeren denne adfærd indenfor samme sæson

fratages dommeren tildelte kampe for resten af halvsæsonen samt muligheden for tildeling af kampe for den

kommende halvsæson. Hvis dommeren efter denne karantæne fortsætter sin adfærd med ikke at

fremmøde til påsatte kampe, vil FUD’s bestyrelse hurtigst muligt beslutte, hvorvidt dommeren lever op til

foreningens vedtægter §8.

Ved sene afbud til kampfordeleren skal kampfordeleren have bekræftet modtagelsen af afbuddet for, at

der ikke igangsættes sanktioner.

 

FUD’s bestyrelse

John Forchhammer (formand)                 Brian Andersen (næstformand og vinterkampfordeler)

Søren Holm (sommerkampfordeler og web-redaktør)                    John Mikkelsen

Bo Kragh Larsen (kasserer)                                                              Mogens Høireby (sekretær)

Lars Preben Jensen

Del siden