Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

FUD`s Generalforsamling 2022

Afholdes torsdag den 24. marts kl. 18.00.

Døren bliver åbnet kl. 17.45.

Der er særdeles dårlige parkerings-muligheder, men til gengæld mange busforbindelser og en enkelt metro-forbindelse.

Mødet holdes på Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C. 50 meter fra Frederiksberg Alle’ metro station(m3)

                     1. Valg af dirigent.

                     2. Protokol(sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

                     3. Beretning fra formanden.

                     4. Orientering fra kampfordeler.

                     5. Regnskab ved kassereren.

                     6. Fastsættelse af kontingent.  

                     7. Indkomne forslag..

                     8. Valg.  På valg er:

                  Best. medlem for 2 år Bo Kragh Larsen. Genopstiller    

                  Best. medlem for 2 år Mogens Høireby. Genopstiller

                  Best. medlem for 2 år John Mikkelsen. Genopstiller

                  Bilagskontrollant for 2 år Villy Nielsen. Genopstiller

                     9. evt.

Alle er velkomne, men husk tilmelding til spisning senest mandag den 21. marts

Manglende tilmelding, så spiser man ikke med.

Tilmelding sker til Mogens Høireby på tlf. 28 15 34 56 tlf. tid 10.00-19.00 eller mail: mogens.hoireby@hotmail.com

Med venlig hilsen

Søren Tanggaard Holm

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Del siden